David Dušek

Kdo nekrade, má bohaté děti

Normalizační „Kdo nekrade, okrádá rodinu“ je odporným výkřikem světa, který jsme chtěli jednou provždy opustit na podzim 1989. I když je situace lepší, stále je budoucnost našich dětí ochuzována parazitováním jedinců na zájmu celku. Budeme tedy pokračovat v prosazování transparentní radnice a co největší participace veřejnosti na fungování Prahy 5.

David Dušek

Zuzana Hamanová

Úcta k místu

Stavitelský a kulturní odkaz předků a bohatství přírody jsou hodnoty, které nalézáme v celkovém obrazu i v každém zákoutí Prahy 5. Nevlastníme je, máme je dočasně svěřené. Péče o ně a rozvoj pro příští generace jsou pro nás závazkem.

Zuzana Hamanová

Tomáš Homola

Férovost není hloupost

Lidem se musí říkat pravda a dělám to, i když se to někdy nelíbí.
Nesplnitelné slibují populisté, a to dělat nebudeme.
Nikdy jsem to nedělal.

Tomáš Homola

Jan Hřebejk

Musíme (si) pomáhat

Nejprve se naučit poslouchat navzájem. Otevřenost a ochota pomáhat. Když jsme říkali název našeho filmu: Dobrý den, tady produkce Musíme si pomáhat .. Nakonec se vše povedlo! Funguje to rozumem i srdcem.

Jan Hřebejk

František Gemprle

Nebuďme lhostejní

To jak se bude na Praze 5 žít, záleží také na jejích obyvatelích. Rád bych, aby radnice rozvíjela území Prahy 5 ve spolupráci s místními obyvateli a podporovala jejich iniciativy, které území oživují.

František Gemperle

Hnutí Starostové a nezávislí, Praha 5