Mgr. Anna Dolejská

Anna Dolejská, MBA

31 let, svobodná

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia jsem působila nějakou dobu jako firemní právník, aktuálně se věnuji výkonu advokacie se zaměřením zejména na rodinné a trestní právo.

K myšlence zapojit se do komunální politiky mě přivedla především vlastní všeobecná únava z politické (ne)kultury a převažujícího veřejného mínění, že každý, kdo se politického života chce účastnit aktivně, musí mít nutně nekalé úmysly. Komunální politika v mých očích navíc postupně získala větší a větší váhu, neboť se děje mezi lidmi – přímo. Lidé působící v komunální politice mají totiž možnost vytvářet občanskou společnost, kultivovat svoje okolí, stmelovat. Vnímám proto jako jednu z velkých výzev politika na komunální úrovni, prokázat schopnost propojit občany žijící například v jedné městské části.

Kromě své práce, která mě baví, se nejraději potuluji po venku (ať je to město nebo příroda, na hřbetě koně nebo pěšky, na kole nebo autem, nebo dokonce letadlem).

Jako fanoušek hudby nepohrdnu návštěvou dobrého koncertu, ráda sem tam navštívím zajímavou výstavu. 

Zpět na náš tým

Hnutí Starostové a nezávislí, Praha 5