Boj s rejdaři začíná, STAN proti výstavbě druhé plavební komory na Smíchově

Boj s rejdaři začíná, STAN proti výstavbě druhé plavební komory na Smíchově

16.6.2018

Jak je řečeno v závěru reportáže, "Boj s rejdaři začíná". Pro Starostové a nezávislí v Praze 5 je stavba druhé plavební komory na Smíchově naprosto nepřípustná. Této stavbě budeme bránit i nadále. Nestačí, že byla v květnu 2018 zamítnuta žádost Povodí Vltavy o vydání územního rozhodnutí, ale bude třeba bedlivě sledovat další vývoj územního řízení, vč. řízení odvolacího. Vůbec nechápeme, z jakého důvodu stát podporuje investicí za tři čtvrtě miliardy soukromé zájmy pár provozovatelů turistické lodní dopravy na Vltavě. Jenom pro informaci : průjezd plavební komorou je zdarma. Nikomu jinému, než turistickým lodím druhá plavební komora prakticky sloužit nebude. Považujeme za lživý argument, že komora je třeba pro provozování nákladní dopravy. Pro tu stačí komora stávající. Pokud se kdokoli chce přesvědčit, může. V dopoledních hodinách, kdy turisté ještě vyspávají, neprojede komorou někdy ani jedna loď za hodinu. Problém nastává v hodinách odpoledních, podvečerních a o víkendech.

Obří nekontrolované emise jsou tak jenom jedním z problémů, pro které s výstavbou nesouhlasíme. Pokud se investor, Praha nebo kdokoli jiný bude pokoušet změnit územní plán za účelem výstavby komory, napadneme takový návrh na změnu. Nebudeme také nikdy souhlasit s tím, aby se jakkoli omezoval nebo přímo likvidoval unikátní veřejný prostor mezi dvěma jezy, kam obvykle žádná velká plavidla nezajíždí a který slouží široké veřejnosti. Pro více informací o celé promatice se podívejte na reportáž. Od 16. minuty uslyšíte i našeho radního pro dopravu Tomáše Homolu.