Program

Program / Odpovědná, otevřená a moderní radnice

Odpovědná, otevřená a moderní radnice

Odpovědná, otevřená a moderní radnice

Hospodaření a investice (Kateřina Volínová)

Vyrovnaný rozpočet při zachování zbylých rezerv je pro nás samozřejmou prioritou a musíme k němu dojít. Započali jsme s reorganizací úřadu Prahy 5 a budeme v této práci pokračovat. Úřad musí pracovat efektivně a být skutečnou službou občanům. 

Budeme usilovat o nastavení příspěvků hlavního města Prahy do rozpočtu Prahy 5 tak, aby bylo možné zajistit potřebné investice do školství (před námi je výstavba 4 základních škol, jejichž vybudování představuje investice v rozsahu kolem 3 mld. Kč) a další veřejné infrastruktury (domy pro seniory, veřejný prostor, zeleň, sportovní plochy apod.). 

Známe cestu k otevřené radnici (František Gemprle)

Jsme pro zcela transparentní hospodaření radnice a veřejný přístup k informacím týkajícím se radnice Prahy 5. Uzavřené smlouvy a informace o hospodaření jsou k dispozici všem občanům na stránkách Prahy 5 a bude tak i nadále. 

Moderní a chytré město i úřad (Jan Nešpor)

Cestou k efektivnímu využití energie, peněz nebo času našich občanů jsou informační a komunikační technologie. Tyto technologie otevírají řadu příležitostí, které plánujeme využít i pro blaho občanů. Budeme investovat do úsporných smart city řešení šetrných k životnímu prostředí. Dokončíme digitální transformaci úřadu, tak aby mohl efektivně sloužit občanům a nezatěžoval je zbytečnou byrokracií. Proto budeme usilovat o zpřístupnění maximálního množství úkonů online a z pohodlí domova. Současně nabídneme pomoc každému,  kdo by si s „virtuálním úřadem“ nevěděl rady. Smart řešení a digitalizace prospějí nám všem, a to včetně pracovníků úřadů, kteří budou moci snadněji a rychleji vyřizovat žádosti občanů z Prahy 5.

Horizontální čára

Konkrétní opatření

  • investice do smart city řešení (smart městská infrastruktura tj. osvětlení, lavičky, ukazatele na zastávkách, odpadkové koše apod., analytika dat za účelem úspory energií a financí), 
  • digitalizace maximálního množství úkonů náležejících do samostatné působnosti MČ 
  • virtuální úřad → online setkání s úředníkem pomocí video callu
  • propojení portálu MČ Praha 5 s portálem Pražana (všechny úkony na jednom místě)
  • organizace vzdělávacích „kurzů“ jak zacházet s portálem občana/Pražana, datovou schránkou, bankovní identitou apod.