Hlubočepy v nejbližších letech v novém

Hlubočepy v nejbližších letech v novém

13.9.2018

Staré Hlubočepy čekají v nejbližších letech velké změny. Po více jak čtyřletém úsilí našich zástupců na radnici Prahy 5 bude zahájena rekonstrukce Raudnitzova domu, který je zapsán na seznam kulturních památek. Zde vznikne zcela nový Dům s pečovatelskou službou s 24 byty, společenskými prostory, zázemím pro rehabilitaci a cvičení a s pobytovým dvorem otevřeným do parku. „Podstatné pro nás bylo zachování lékařské ordinace MUDr. Ezechiáše v areálu nově vznikajícího domu pro seniory. Většina místních obyvatel je na jeho dlouholeté služby zvyklá a pro budoucí uživatele bytů nové DPS bude jeho pomoc přínosem.“, říká radní Prahy 5 Tomáš Homola.

Vedle rekonstruovaného Raudnitzova domu, na místě bývalého a dožilého zdravotního střediska vzniká současně projekt moderního pavilonu s 19 malometrážními byty, který bude po vybudování součástí areálu DPS Raudnitzův dům. „Jde sice o stavbu moderní, ale snahou radnice a architektů bylo vytvořit stavbu odpovídající místu. Je to určitá brána do starých Hlubočep, a i proto jsme chtěli, aby stavba i svojí velikostí respektovala zdejší vesnickou strukturu a to, že je umisťována v bezprostředním sousedství kulturní památky a je obklopena parkem.“ vysvětluje architektka a předsedkyně výboru územního rozvoje Zuzana Hamanová. V další fázi bude realizována obnova místního parku, který je součástí zapsané kulturní památky a který poskytne místním obyvatelům příjemné prostředí k procházkám pod starými, často vzácnými stromy.

Již nyní probíhá rekonstrukce parčíku u autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy, na které se podílejí místní občané. Na návrh architektek Radky Špičákové a Evy Velkové vznikne nejen nový přístřešek zastávky autobusu, ale zcela nový veřejný parčík s pítkem a v budoucnu by zde mohla být umístěna replika plastiky ukřižovaného Krista, jejíž originál byl z Hlubočep odvezen do depozitáře Národní galerie. „Rekonstrukce zastávky se trochu zdržela, protože dojde i k rekonstrukci autobusového zálivu, pod kterým jsou umístěny inženýrské sítě a přípojky, které jsou třeba pro provedení rekonstrukce. Nyní je však již vše připraveno a tak radnice vybírá firmu na provedení celé rekonstrukce.“, zdůvodňuje radní Tomáš Homola zdržení prací.

V nadcházejícím roce dojde i na rehabilitaci plácku na vstupu do Prokopského údolí, který Praha 5 po mnohaletém úsilí směnila s developerskou firmou JRD. Namísto dvou bytových domů zde bude upraveno přírodní hřiště a plácek bude moci i nadále sloužit místním obyvatelům při tradičních akcích.