Implementace významné změny do Jednacího řádu Výborů

Implementace významné změny do Jednacího řádu Výborů

28.4.2021

Jednací řád Výborů díky iniciativě našeho člena zastupitelstva a předsedy Výboru pro otevřenou radnici, Mgr. Františka Gemperleho, Ph.D., dostál zásadních změn, díky kterým bude umožněno občanům více nahlédnout pod pokličku rozhodovacího procesu na radnici MČ Prahy 5.

Důvody pro změnu Jednacího řádu Výborů 

K implementaci změn v zaznamenávání a následnému poskytování zápisů z jednání bylo přistoupeno především z důvodu jejich nesrozumitelnosti. „Jako občan Prahy 5, jsem byl dlouhodobě nespokojený s tím, že zápisy z jednání výborů zastupitelstva jsou jen sbírkou usnesení. Jednání výborů jsou důležitá, protože na nich často vzniká postoj, který městská část k věci zaujme. Přitom se ale ze zápisu často nedalo zjistit ani to, o čem se přesně jednalo. A tím spíš se z něj nedalo zjistit, jaké názory na věc zazněly v diskusi a zda se třeba zvážila i jiná řešení,“ doplňuje František Gemperle.

Zápisy tak byly pro veřejnost skoro bezcenné, což se díky zásahu do jednacího řádu změní. Změna jednacího řádu již prošla projednáváním ve výborech a byla podpořena. „Jsem moc rád, že změnu při hlasování podpořili úplně všichni přítomní zastupitelé,“ uzavírá František Gemperle.

Implementované změny

Nově se bude díky prosazené změně pořizovat podrobnější zápis z jednání výborů. Zápis by měl obsahovat nejen samotné usnesení, ale i shrnutí projednávané věci a podstatné skutečnosti, které zazněly v diskusi. Pokud se tak výbor rozhodne, bude moci zápis zveřejnit na webových stránkách ještě před jeho schválením, aby byl k dispozici veřejnosti co nejdříve.

Jednací řád kromě toho upravuje i další otázky, o kterých se někdy vedly spory. Upřesňuje, kdo je zodpovědný za program jednání, jak postupovat, když některý člen výboru chce na jednání zařadit jiný bod, a co se stane, když má někdo z členů výborů protinávrh k projednávané věci.

Jednací řád se také přizpůsobil aktuálně přetrvávající pandemické situaci a přesněji upravil účast na jednání prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (konference apod.)

Závěr

Změna jednacího řádu pomůže k větší transparentnosti vnitřních procesů, které probíhají na radnici za zavřenými dveřmi, v tomto případě konkrétně za zavřenými dveřmi výborů.

Aktuální Jednací řád Výborů včetně implementovaných změn je dostupný na webových stránkách Městské části Prahy 5. V platnost vstoupí nový jednací řád vstoupí v platnost 1.5.2021.