Interpelace na radního pro investice a majetek Městské části Praha 5 Ing. Štěpána Rattaye

Interpelace na radního pro investice a majetek Městské části Praha 5 Ing. Štěpána Rattaye

27.5.2019

Vážený pane radní,

obracím se na Vás jako na radního pro oblast investic, což je jedna z kompetencí, která je Vám radou svěřena.

Z podnětu Odboru majetku a investic MČ P5 byla v minulém volebním období iniciována investiční akce městské části - výstavba dostupného nájemního bydlení a sociální vybavenosti v parteru objektu na svěřeném pozemku 4924/1 v k.ú. Smíchov v ulici Nad Koulkou. Aby si městská část mohla vytvořit názor na vhodný způsob zastavění pozemku, zadal Odbor územního rozvoje MČ P5 v dubnu 2018 tři porovnávací objemové studie.  Studie zpracované ateliery ALFAVILLE, PROJEKTIL a NORMA byly odevzdány MČ v červnu 2018.

Vzhledem k všeobecnému nedostatku dostupného nájemního bydlení v Praze považujeme posouvání projektů, jako je dostupné bydlení Nad Koulkou směrem k realizaci, za velmi žádoucí a potřebné.

Interpelace zní: Jaký je stav řešení a postupu v tomto již rozjetém investičním projektu MČ a jaké kroky jste doposud v této věci učinil a jaké máte v plánu učinit a v jakém časovém horizontu? Komunikuje někdo z radnice s architekty, kteří studie vypracovali?

A doplňující dotaz: Pokud neděláte nebo nemáte v plánu dělat žádné další kroky k posunutí zahájeného projektu vybudování dostupného nájemního bydlení Nad Koulkou k jeho realizaci, tak jaké jiné alternativní konkrétní plány a návrhy na řešení nedostatku dostupného nájemního bydlení na Praze 5 máte?

Děkuji a jsem s pozdravem,
Marie Aschenbrennerová
zastupitelka (STAN Praha 5)