Interpelace na starostu Městské části Praha 5 RNDr. Daniela Mazura, Ph.D.

Interpelace na starostu Městské části Praha 5 RNDr. Daniela Mazura, Ph.D.

30.5.2019

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na starostu Městské části Praha 5, ale také jako na radního s kompetencí pro oblast životního prostředí.

Dne 26. dubna 2019 jste jako starosta Městské části Praha 5 obdržel email od náměstka primátora hlavního města Prahy, Petra Hlubučka, který Vás, stejně jako na starosty ostatních městských částí, požádal o zaslání seznamu projektů připravených na území Městské části Praha 5 v souvislosti s aktuálním tématem – bojem s negativními dopady klimatické změny. A to zejména těch projektů, které je městská část připravena realizovat ještě do konce roku 2019. Náměstek Petr Hlubuček se na Vás obrátil z toho důvodu, že město je připraveno podílet se financování takových projektů. Termín sdělení konkrétních projektů uplynul 6. května 2019. E-mail od náměstka Petra Hlubučka přikládám k této interpelaci.

Pokud je mi známo, i na úřadě naší městské části jsou připravovány projekty ozelenění ulic, výsadby stromů nebo obnovy parků, které tematicky odpovídají výše uvedené výzvě.

Ve volebním programu vaší strany v komunálních volbách v Praze 5 zároveň mimo jiné uvádíte:

„Horka v Praze ukázala, že na teplotní výkyvy není město připravené. Jen kropit ulice nestačí. Základem je dostatek stromů a další zeleně v ulicích i péče o parky a chráněná území, kde si mohou občané odpočinout.“

nebo

„Výsadbou stromů a zeleně budeme aktivně bojovat proti přehřívání městského prostředí.“

Současně v programovém prohlášení rady pro období 2018-2022 má rada uveden tento závazek:

„Budeme vysazovat stromy do ulic, vytvářet nové aleje a obnovovat staré́, budeme umisťovat do veřejného prostoru nové vodní́ prvky a obnovovat bývalé́ prameny a studánky.“

O to více mě zaráží, že jste podle mých informací na výzvu náměstka Petra Hlubučka neodpověděl a žádný seznam projektů, které by městská část byla připravena realizovat, jste mu v uvedeném termínu nezaslal.

Pane starosto, můžete sdělit, co konkrétně jste v souvislosti s výzvou města učinil? Oslovil jste např. odpovědného radního pro správu veřejného prostranství a zeleň, který takové projekty připravuje? Pokud ano, kdy se tak stalo? Můžete sdělit, jaké konkrétní projekty v uvedené oblasti hodlá Praha 5 v letošním roce realizovat? Jak chcete zajistit financování takových projektů a proč nemáte zájem využít příspěvek od MHMP, který je městské části nabízen?

A ještě doplňující dotaz. V programovém prohlášení rady jsem se dočetl, že budete pokračovat v naplňování a realizaci konkrétních záměrů ze Studie území Motolského údolí. Zajímalo by mě proto, jak pokračujete s rozpracováním dílčích projektů, jako jsou odkrytí zatrubněného Motolského potoka nebo projekt obnovy Motolských rybníků, které ze studie vyplývají? Kdy plánujete započít s pracemi na těchto konkrétních dílčích projektech? I tyto dílčí projekty totiž cílí na zlepšení situace související s klimatickou změnou, která významně ovlivní i území naší městské části. Kdy se můžeme dočkat rozpracování Studie území Motolského údolí do těchto podrobností?

Předem děkuji za odpověď.

Mgr. František Gemperle, Ph.D.