Když se řekne druhá plavební komora na Smíchově – pokračování II.

Když se řekne druhá plavební komora na Smíchově – pokračování II.

31.8.2022

V srpnu 2018 jsme informovali o vývoji kauzy stavby tzv. Plavební komory Praha – Staré město (dříve označované jako Praha – Smíchov). V době poslední zveřejněné informace byla příprava stavby pozastavena v důsledku zamítnuté žádosti investora, kterým je Povodí Vltavy s.p. o vydání územního rozhodnutí. Již tehdy jsme upozorňovali, že je třeba trvalou ostražitost.

Výsledek voleb do Zastupitelstva MČ Praha 5 v říjnu 2018 nás Starosty a nezávislé však poslal do opozice a do vedení radnice v Praze 5 se dostali Piráti a starostou byl zvolen Daniel Mazur.

Vývoj v roce 2019

Již na jaře 2019 však investor plavební komory – Povodí Vltavy s.p. požádal o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve společném řízení a Magistrátní odbor ochrany prostředí mu vyhověl a toto povolení vydal. Začala tak další fáze boje o zastavení tohoto zrůdného projektu. 

V létě 2019 jsme proto zburcovali vedení naší radnice v Praze 5. Díky tomu, že STAN je v tomto období součástí koalice v hlavním městě Praze, zorganizovali jsme společné jednání na úrovni města, na které byli přizváni tehdejší starostové Prahy 5 (Daniel Mazur - Piráti) a Prahy 1 (Pavel Čižinský – Praha Sobě). Na jednání jsme dojednali koordinovaný postup nejenom přizvaných městských částí, ale i hlavního města Prahy.

Aniž by to věděli pánové Mazur, Čižinský a Hřib, připravil náš (tehdy opoziční) zastupitel Tomáš Homola text společného memoranda o nesouhlasu se stavbou nové plavební komory a ten byl panu primátorovi a pánům starostům předložen k podpisu. Podepsali jej, a ještě se pochlubili, jak společně bojují. Text memoranda byl zveřejněn na stránkách HMP a o podpisu informoval i web Prahy 5 zprávou ze dne 16.8.2019.

Kousek vydařený se povedl. Na druhou stranu je třeba uvést, že cíl by splněn a konečně došlo k tomu, že si všichni zúčastnění začali uvědomovat absurditu této stavby.

Změna vládnoucí koalice

Po změně vládnoucí koalice v Praze 5 v září 2019, kdy byl odvolán z funkce starosty Daniel Mazur a Piráti odešli do opozice, podala městská část odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Odvolacím orgánem bylo Ministerstvo zemědělství, které je však současně zřizovatelem investora Povodí Vltavy s.p.. A divte se, jak bylo rozhodnuto! No, přeci jednoznačně.

V listopadu 2020 Ministerstvo zemědělství (jako tzv. vodoprávní úřad) potvrdilo vydané územní rozhodnutí a stavební povolení. „S tímto rozhodnutím jsme se rozhodně nesmířili a proto jsme v listopadu 2020 navrhli radě MČ Praha 5, aby proti tomuto odvolacímu rozhodnutí podala žalobu ke správnímu soudu“, říká místostarosta Tomáš Homola a doplňuje: „Dnešní stav soudního řízení je takový, že Městský soud v Praze na náš návrh přiznal rozhodnutím z ledna 2021 tzv. odkladný účinek, tedy pozastavil platnost vydaného stavebního povolení. Na náš návrh se věcí zabývalo i Ministerstvo kultury, když jsme namítali chybné rozhodnutí orgánům památkové péče při vydávání tzv. závazného stanoviska, které nezohlednilo dostatečně tak rozsáhlou stavbu v srdci Pražské památkové rezervace. Ministerstvo našemu podnětu vyhovělo a v průběhu řízení zrušilo toto závazné stanovisko. Projektu tak chybí jedno ze zásadních rozhodnutí dotčeného orgánů státní správy. Doufám proto, že soudu nezbude, než vydané stavební povolení i s územním rozhodnutím zrušit.“

Žalobu i usnesení najdete pod článkem v galerii v úplném znění.

Jak se má situace nyní?

Uplynulo další volební období, snahy o vybudování druhé plavební komory jsou stále aktuální, a my bojujeme dále. Doufáme, že vše se v dobré obrátí.

A velký POZOR!!! I v těchto komunálních volbách kandidují ti, kteří stavbu plavební komory aktivně podporovali. Přečtěte si předchozí článek z 9.8.2018 a zkontrolujte si kandidátní listiny, zda tam někoho nenajdete. Koho, to uhádněte!

O situaci ohledně plavební komory jsme nemlčeli a pravidelně jsme se vyjadřovali do médií. Pokud Vás zajímají další informace o tomto případu, neváhejte a přečtete si článek Zuzany Hamanové.