Studie Motolského údolí - přeměna vize v realitu

Studie Motolského údolí - přeměna vize v realitu

21.9.2018

Na podkladě urbanistické studie ateliéru A69 Architekti a za účasti místních obyvatel, kteří přispěli svými podněty v rámci participace s občany při zpracování studie, vzniká nová podoba celé dopravně složité křižovatky Plzeňská – Musílkova. Projekt přestavby křižovatky jsme zadali již v minulém roce a nyní se završuje projednáváním v rámci územního a stavebního řízení. Celá projektová dokumentace vzniká po dohodě s městem, TSK a Dopravním podnikem. Cílem přestavby křižovatky je tak nejenom možnost otevření zatunelované části Motolského potoka v předpolí památkově chráněné osady Buďánka a kultivace celého veřejného prostoru této části Smíchova, ale zejména i zlepšení propustnosti křižovatky směrem do oblasti Cibulek a Šmukýřky. Je to totiž jediný kapacitní vstup do tohoto dopravně namáhaného území Prahy 5. „Chceme, aby se v budoucnu tato oblast stala lokálním centrem místních občanů. Vznikne zde komunitní a kulturní centrum, již dnes funguje komunitní kavárna v budově bývalého Koloniálu a doufáme, že v nejbližším období bude vedle dalších objektů obnovena i původní hospoda“, uvádí radní pro dopravu Tomáš Homola.