Školní budova v Drtinově ulici na Smíchově po rekonstrukci

Školní budova v Drtinově ulici na Smíchově po rekonstrukci

12.2.2021

Osud historické školní budovy bývalého Rakouského gymnázia se v roce 2012 začal obracet k lepšímu díky převedení ze strany hlavního města na městskou část Praha 5. Od té doby se z budovy ve velmi špatném technickém stavu stala moderní školní budova. Nyní se objekt těší na žáky Fakultní základní školy v Drtinově 1.

Před rekonstrukcí 

Hledání potřebných prostorových kapacit pro školu není jednoduchým úkolem. Školní budova bývalého Rakouského gymnázia se ukrývá za objektem střední odborné školy v Drtinově 3, ale přes společnou zahradu a dětské hřiště je nově propojena s budovou stávající základní školy. Základní škola byla původně jazykovou školou s výukou od 3. třídy. Novela školského zákona v roce 2005 přinesla do organizace výuky na jazykových školách nové pravidlo zřízení 1. a 2. tříd, včetně družiny. Tímto právním zásahem kapacita současné Fakultní základní školy přestala postačovat.

Rekordně rychlá rekonstrukce

JUDr. Tomáš Homola, místostarosta, již v roce 2013 navrhoval (tehdy jako řadový zastupitel a člen školské rady školy), aby byla budova poskytnuta právě pro potřeby Fakultní základní školy v Drtinově 1. Předtím než k tomu to kroku bylo přistoupeno, se městská část pokoušela najít vhodného nájemce, který by vlastním nákladem provedl kompletní rekonstrukci. Ten se nenašel. I proto se podařilo prosadit přidělení budovy ve prospěch FZŠ Drtinova, v letech 2017-2018 byl zpracován projekt rekonstrukce, a ta byla poté v prosinci roku 2019 zahájena. Samostatná rekonstrukce proběhla v rekordním čase a stála přes 46 milionů korun. Stavební firmě práce na objektu trvaly pouhých 13 měsíců navzdory komplikovanému roku 2020. „Prosadit a posléze dotáhnout jakýkoliv podobný projekt ve městě je práce i přes dvě volební období a musí za tím být úsilí lidí, kteří projekt tzv. tlačí dopředu. Není to vůbec jednoduché a kdo to nepozná, není schopen to vůbec pochopit, protože samo se nic jen tak nestane“, říká k tomu Tomáš Homola.

V polovině ledna toho to roku se uskutečnil poslední kontrolní den před zahájením kolaudačního řízení, které aktuálně probíhá. Budova by podle vyjádření Městské části mohla být zkolaudována letos v únoru a následně, pravděpodobně v průběhu měsíce března, předána základní škole.

Návrat dětí do školních lavic

Na co se děti mohou těšit v nové školní budově? Budova nabídne nejenom kmenové třídy pro první a druhý stupeň základní školy, ale poskytne i nové zázemí školní družiny. Žáci ocení zejména dvě nové počítačové učebny a podkroví, které bude sloužit jako školní klub a knihovna. V nově rekonstruované budově se nachází také největší místnost celé školy – sál, který bude fungovat jako reprezentativní prostor pro konání společenských akcí a školních besídek. „Školní budova je bezbariérová, a proto doufám, že se bezbariérovosti dočká i budova hlavní, aby mohly školu navštěvovat i handicapované děti,“ shrnuje na závěr Tomáš Homola.

Po vybavení nábytkem bude dětem plně sloužit od září 2021, pokud to mimořádná opatření v souvislosti se šíření onemocnění COVID-19 dovolí.

Odkaz na videoreportáž natočenou TV Praha naleznete zde.