Radka Lang, MA, MHA

Funkce: manažerka, 37 let

Narodila se v Michli, vystudovala politologii na FSV UK a magisterské studium na King’s College v Londýně v oboru geopolitika a bezpečnost. Po většinu své kariéry se zabývá vztahy soukromé a veřejné sféry a již několik let působí v oblasti zdravotnictví. V roce 2020 obdržela MBA diplom v oboru Master of Health Administration na Advance Institute. Pětku považuje za zatím nedoceněnou městskou část pyšnící se rozmanitým prostorem v blízkosti centra a zároveň klidnými rezidenčními zónami. Zajímá se zejména o problematiku podpory zdravého životního stylu obyvatel a dostupného bydlení. Protože věří v osobní občanskou odpovědnost a princip subsidiarity, přidala se před dvěma lety ke STAN. Za stranou vidí výsledky: podařilo se zahájit i dotáhnout řadu zásadních projektů, například dostupné družstevní bydlení.

Zpět na náš tým