Program

Program / Bezpečnost

Bezpečnost

Bezpečnost

Garanti: David Dušek David Dušek

Nulová tolerance hazardu na území Prahy 5 je pro nás trvalou prioritou. Zastáváme názor, že kultivace zanedbaných částí Prahy 5 a prostoru brownfieldů je přínosem i pro bezpečnost místa. Viditelné je to např. v oblasti Na Knížecí, kde místo špinavého tržiště vznikl moderní gastronomický park – Manifesto. 

Prahu 5 tíží velký počet uživatelů drog a lidí bez domova, zejména v oblasti Smíchova. Bohužel, dvě ze tří pražských kontaktních center se nacházejí právě v této oblasti. A hlavní město problém neřeší. Roky tak trpí jak veřejný prostor, tak bezpečí občanů. Koordinace protidrogové politiky a bezdomovectví ze strany HMP chybí. Je třeba navýšit počet kontaktních center v Praze a rozptýlit je po celém území metropole. Je nutné apelovat na město, aby revitalizovalo zanedbané části přírodních parků, kde přespávají lidé bez domova. Za účelem zvýšení bezpečnosti je nezbytné zvýšit počty policistů v ulicích. Jak Městská policie, tak Policie ČR trpí dlouhodobým podstavem a na situaci v ulicích je to vidět. V přírodních oblastech by se uplatnila i policie na koních!