MgA. David Dušek

Funkce: radní Prahy 5 pro sport, podporu, podnikání a zahraniční vztahy, 53 let 

Garant:  Bezpečnost, Kultura a sport

Absolvent  FAMU.  Jeho  vizí  je  návrat k představám Václava Havla o řízení země, společenské odpovědnosti jednotlivce i úctě jednoho k druhému. Formovalo jej právě disidentské prostředí, v němž vyrůstal, i vazby na Václava Havla. Jeho snem je radnice, která nepřekáží občanům ani podnikatelům,  spravuje  svěřený  majetek a stará  se o své školy a sociální instituce, která připravuje obec na nové požadavky a výzvy. Svůj cíl, tedy maximální možnou podporu sportujícím dětem a mládeži, realizuje hlavně pomocí programu Aktivní město. Tento transparentní způsob  směřování  peněz  tam,  kde  je  rodiče  sportovců  potřebují, chce aplikovat také na jiné obory. Věří, že sportovní infrastruktura musí být v maximální možné míře v odpovědnosti obce. Ta ve spolupráci s kluby, spolky i jednotlivci musí zajišťovat její plné využití.

 

David Dušek