Program

Program / Kultura a sport

Kultura a sport

Kultura a sport

​​​​​​​Cesta k rozmanitému kulturnímu životu

Cesta ke skutečně přínosné kulturní politice městské části je vytvoření a schválení její koncepce rozvoje kultury. Tato koncepce musí zohledňovat specifika a jedinečnosti Prahy 5, klást na ně důraz a rozvíjet je. Na základě historických reálií navrhnout směřování kulturní politiky tak, aby výsledkem bylo obohacení kulturního a komunitně-společenského života Pětky. 

Součástí nově vytvořené kulturní koncepce bude i založení Fondu pro umění ve veřejném prostoru. Tento fond, vedený nezávislými experty z řad umělců, architektů a urbanistů, definuje lokality vhodné pro instalaci uměleckých objektů. Následně, ve spolupráci s městskou částí a dle její kulturní koncepce, navrhne témata, obsah, velikost či jiné podstatné informace nutné k pochopení vybrané lokality a určí tak podmínky pro zamýšlená výtvarná díla.

Na Praze 5 budeme podporovat kvalitní trvalé nositele kultury: Švandovo divadlo, Jazz dock, Winternitzovu vilu, Meet Factory. Budeme podporovat i různé alternativní formy kultury, jako jsou hudební vystoupení, divadelní představení, literární čtení, výtvarné instalace a další. Pro kulturní příležitosti chceme využívat území smíchovské náplavky, které by se mělo stát součástí promenádní pěší cesty podél řeky.

V nových rozvojových územích chceme umožnit vznik odpovídajících kulturních možností, sledujeme vhodné využití parteru budov. Praze 5 chybí výstavní prostory nebo např. malé artové kino. Těšíme se na vznik industriálních výstavních prostor v zrekonstruované varně zlíchovského Lihovaru, podporujeme investora v tomto záměru. Podporujeme také myšlenku stavby významného kulturního objektu na budoucím náměstí Na Knížecí, který by musel vzniknout v režii hlavního města a ministerstva kultury.  

350

Součástí kulturního odkazu minulosti jsou kulturní památky. Za prvořadý úkol považujeme péči o památky ve správě Prahy 5. U památek, které jsou v soukromém vlastnictví, chceme alespoň kontrolovat jejich stav a motivovat vlastníky k jejich obnově. V rámci grantů chceme i nadále dávat pobídky k opravám nejen přímo zapsaných památek, ale i objektů ležících v památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Naším úkolem bude dokončení projektových prací a rekonstrukce Portheimky, která tento významný kulturní objekt více otevře veřejnosti. Což lze chápat doslovně, neboť bude vybudován hlavní vstup ze Štefánikovy ulice a na druhé straně zůstane přístup z parku. Objekt bude současně řešen jako bezbariérový, zbaví se vlhkosti a dostane odpovídající hygienické zázemí. 

Dlouhodobě podporujeme obnovu kolonie Buďánka. V tomto období jsme dotáhli zpracování „Masterplánu“ – zásadního dokumentu o podmínkách obnovy. Chceme, aby pro rekonstrukci jednotlivých objektů vznikly dobré projekty a do celé památkově chráněné osady se vrátil život. 

Horizontální čára

Sport

Záchrana sportovní infrastruktury

Tělocvičny, multifunkční sportovní haly, plavecké bazény nebo zimní stadiony jsou v našich klimatických podmínkách předpokladem pestrého sportovního života. Jejich provoz je však ekonomicky nákladný i bez skokového zvýšení cen energií. Nadcházející zima bude tvrdou zkouškou i pro provozovatele těchto sportovních zařízení. Mnohé kluby, spolky či jen amatérští milovníci sportu jsou ohroženi ve své existenci nemožností přizpůsobit své členské příspěvky ekonomické situaci dneška. Nejen že připravíme dotační programy, které budou klubům v nouzi na náklady spojené s energiemi přispívat, ale budeme jednat i hlavním městem Praha a Národní sportovní agenturou, aby vytvořily dostatečné ekonomické zázemí, které pomůže sportovní infrastrukturu zachránit.

Zdravá populace

Zdravý životní styl se bez sportu neobejde. Budeme pokračovat v podpoře sportovních klubů a spolků v jejich péči o naše děti a mládež. Zaměříme se na rozvoj obecní sportovní infrastruktury, která bude sloužit nejširší veřejnosti. Mezi nejúspěšnější kluby patří fotbalový Motorlet a ragbyová Tatra Smíchov. Jejich systém přípravy dětí a mládeže je na vysoké úrovni a městská část by to měla ve své grantové politice zohlednit. To stejné platilo i o klubu HC Smíchov, který bohužel ukončením činnosti majitele zimního stadionu Nikolajka přišel o místo, kde by se mohl dětem věnovat. Zasadíme se, aby na Pětce zimní sporty, tedy hokej a krasobruslení, prosperovaly i v budoucnu.

Cesta k transparentní podpoře sportování dětí a mládeže je projekt Aktivní město. Budeme proto v tomto projektu pokračovat a pokusíme se jej vpravit do DNA radnice tak, aby jej mohly využívat i jiné odbory než pouze sport.