Michala Stupková

Funkce: právnička, 25 let

Garantor: Školství

Specializuje se na právo nových  technologií a finanční právo. Působila např. na Ministerstvu  financí  ČR, nyní  pracuje jako konzultantka pro OECD. Mluví plynně anglicky a německy a je přesvědčená, že mladí lidé jsou v politice důležití, protože zkušenosti starších a elán mladých jsou ideální kombinací. V minulém volebním období  byla členkou školského výboru a Komise legislativní a právní, oběma problematikám by se ráda dál věnovala. Jako prioritu v oblasti školství vnímá zvýšení počtu mateřských a základních škol. Třídy by zároveň neměly být přeplněné, aby žáci měli důstojný prostor ke vzdělávání a rozvoji.  Chtěla by se také soustředit  na  zapojení mladých lidí do chodu Prahy 5, například zřízením studentského zastupitelstva. Projekt by byl příležitostí, jak studenty interaktivně učit rozumět světu, v němž žijí.