Program

Program / Školství

Školství

Školství

V současné době městská část sice disponuje dostatečným počtem míst pro děti v základních školách, avšak počty volných míst se mnohde blíží nule, a to zejména díky přírůstku obyvatel, populační křivce a silným ročníkům, které právě nastupují do škol. Jsou lokality silně zatížené novou výstavbou, např. Košíře. Rovněž v případě mateřských škol se začíná projevovat lokální nedostatek míst, a proto trvale navyšujeme jejich kapacitu. 

Celou situaci navíc pochopitelně zásadně ovlivňuje příchod dětí z Ukrajiny, které u nás mají nárok na vzdělání, od září 2022 povinně. V Praze 5 se jedná o stovky školáků a v této chvíli, kdy píšeme volební program, asi nikdo neumíme předpovědět, jak se situace do září vyvine.

 

Horizontální čára

Potřebujeme nové školy a školky

V uplynulém období jsme do majetku MČ získali novou školku na Waltrovce, prosadili jsme výstavbu zcela nové školky v Košířích v ul. Naskové, kde namísto stávající školky pro 50 dětí vznikne nová pro 140 dětí, připravujeme navýšení školních kapacit školky Pod Lipkami, kde namísto původního navýšení o 20 míst vznikne přístavba pro 50 dětí. Současně připravujeme navýšení kapacity a dostavbu školky na Smíchově v ul. U železničního mostu a další mateřské školky vzniknou při dostavbě sídliště Barrandov. S developery jednáme i o vzniku dětských skupin a menších školek v jednotlivých realizovaných projektech.

Škola Smíchov: 

Navázali jsme na úspěšnou mezinárodní architektonickou soutěž a uzavřeli smlouvu s vítězným týmem zahraničních architektů (Kanada – Polsko). Projekční práce na školu ve Smíchov City běží a stavební povolení by mělo být do konce roku 2022. Chceme začít stavět v roce 2023 a vznikne zde opravdová škola 21. století.

Základní škola Pod Žvahovem: 

Zasadili jsme se o uvolnění areálu pro rozvoj školy, škola byla zřízena jako samostatné školské zařízení s plnohodnotnou výukou pro 1. i 2. stupeň. Postupně se škola rekonstruuje. Nyní je potřeba vybudovat novou větší tělocvičnu, další učebny a nové venkovní hřiště. To vše nás čeká v následujícím období.

Košíře: 

S ohledem na situaci v Košířích se aktivně podílíme na přípravě výstavby nové budovy základní školy v ulici Na Výši a současně řešíme potřebu dočasných školních kapacit v této lokalitě. Pro školní areál v Beníškové jsme zadali vyprojektování moderní tělocvičny, která škole chybí. Tělocvična by se mohla postavit v nadcházejícím volebním období.