JUDr. Tomáš Homola

JUDr. Tomáš Homola

Funkce: člen zastupitelstva, místopředseda Kontrolního výboru, člen Komise dopravní

53 let, ženatý, otec 3 dětí (dvou dcer a syna), manželka je soudkyní

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení studia v roce 1991 pracuje v advokacii a je partnerem advokátní kanceláře Felix a spol.. Je členem kárné komise České advokátní komory, rozhodcem stálého rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Od roku 2012 je členem Sboru expertů Odboru památkové péče MHMP.

Je členem správní rady Společnosti Franze Kafky a dozorčí rady Pražského literárního domu autorů německého jazyka. Od vzniku zapsaného ústavu Buďánka je jako představitel městské části Praha 5 členem jeho správní rady.

V komunální politice se pohybuje od sametové revoluce v roce 89, kdy byl ještě jako student jmenován členem vyšetřovací komise, která se zabývala podílem pracovníků tehdejšího úřadu Prahy 1 na potlačování demonstrací v roce 1989. Po rozpadu Občanského fóra byl zakládajícím členem ODS v Praze 1, kterou opustil v roce 2002, kdy spolu s Janem Kaslem spoluzakládal Demokraty Jana Kasla za které byl do zastupitelstva Prahy 5 zvolen i v tomto volebním období. Poté, co Jan Kasl na jaře 2018 rozhodl o ukončení politické kariéry, spojil své síly se Starosty a nezávislými, kteří ostatně nesou myšlenky i původních DJK. Od roku 2002 je zastupitelem. Od roku 2002 nejprve v Praze 1, poté na pražské radnici a od roku 2010 je zastupitelem v Praze 5. Od dubna 2016 je neuvolněným radním pro dopravu městské části Praha 5 a členem výboru územního rozvoje.

Mezi jeho koníčky (pokud je na ně vůbec čas) patří především jazzová a rocková hudba, sbírá vinylové desky, rád lyžuje a muškaří, přes 40 let je členem tábornického klubu Modrý Kruh České tábornické unie působícího v Praze 5. Jako otec 11letého ragbisty je hrdým členem RC Tatra Smíchov a samozřejmě velkým fandou tohoto tvrdého, ale férového sportu.

Hnutí Starostové a nezávislí, Praha 5