Program

Program / Doprava

Doprava

Doprava

Garanti: Tomáš Homola Tomáš Homola  Petr Malík Petr Malík

Doprava pro všechny

Dopravní terminál Smíchovské nádraží
Prostřednictvím našich zastupitelů a radních se aktivně účastníme rozsáhlé přípravy budování moderního dopravního terminálu na Smíchovském nádraží. Oproti roku 2018, kdy terminál byl pouze vizí, je jeho příprava již realitou. Projekční práce jdou dopředu a snahou všech je, aby výstavba započala v následujícím volebním období. Terminál navazuje na budování jižní části Smíchov City. 

Významné dopravní stavby a jejich provádění
Barrandovský most je nutné opravit, o tom nelze diskutovat. Je to stavba hlavního města a my budeme dohlížet na to, aby koordinace všech dopravních zásahů byla co nejefektivnější. Z dosavadních zkušeností víme, že je co zlepšovat. 

Dvorecký most
Podporujeme stavbu nového Dvoreckého mostu, který spojí Smíchov/Zlíchov s Podolím a bude sloužit primárně pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty a pro pěší. 

Trvalou prioritou v oblasti dopravy je stavba Radlické radiály jako komunikace,
jejímž úkolem je odvést významnou část tranzitující dopravy z Prahy 5 na Městský okruh. Jejím vybudováním se významně uleví zejména občanům Radlic, Malvazinek, Motola a Smíchova. Odmítáme tvrzení některých pseudoodborníků na dopravu, že jde o koncepčně zastaralou stavbu. Určitě musí dojít k úpravě projektu tak, aby se rozšířilo zastropení navrhované vozovky v Jinonicích u Tyršovy školy a následně i v lokalitě Botanica. To umožní následnou kultivaci území jak nad navrhovanou radiálou, tak i v jejím okolí. 

Křižovatka Plzeňská – Musílkova
V končícím volebním období se Praze 5 podařilo dokončit projektovou dokumentaci a získali jsme stavební povolení na rekonstrukci křižovatky, jejíž koncepční návrh vychází ze schválené Studie Motolského údolí (Studie Plzeňská – Vrchlického). Zpracovaná dokumentace byla předána k realizaci Technické správě komunikací (TSK). Zasadíme se o to, aby byla přestavba křižovatky co nejdříve realizována. Pomůže i v dopravní obslužnosti Košíř v oblasti Šmukýřky a Cibulek.

Horizontální čára

​​​​​​​Doprava v pohybu, pěšky, v klidu i na kole

Autobusová doprava
I v předchozím volebním období se podařilo zachovat všechny autobusové linky v plném rozsahu (zejména linky 123 a 128). Zásadní změnou projdou v následujícím období linky 137 a 176, na nichž začnou jezdit nové moderní hybridní trolejbusy. Podpoříme modernizaci a elektrifikaci i dalších autobusových linek na území Prahy 5. 

Vybudování pěší a cyklo lávky mezi Sacre Coeur a Mrázovkou
S hlavním městem jsme vyjednali přípravu výstavby nové lávky, jejíž návrh vzešel ze schválené Studie Motolského údolí (Studie Plzeňská – Vrchlického). HMP v této souvislosti nechalo zpracovat studii proveditelnosti nové lávky a po dohodě s Prahou 5 proběhne na přelomu roku 2022 a 2023 architektonická soutěž, ze které vzejde autor stavby budoucí lávky. Půjde o technicky velmi složitou stavbu nad mostovkami současného dopravního propojení Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka.

Podporujeme prostupnost územím v podobě pěších i cyklistických tras
Prioritou je vybudování těchto tras podél Vltavy od Železničního mostu až k Lihovaru a dál na jih města. Propojení musí vzniknout i v celé délce údolí Motolského potoka, dále je třeba řešit propojení mezi oblastí Dívčích Hradů a Vidoule a také z údolí Motola na Ladronku v Praze 6.

Podporujeme výstavbu bezpečných cyklostezek, na hlavní dopravní tahy kola příliš nepatří. Chceme propojit sdílená kola a elektrokola s Pražskou integrovanou dopravou, vč. budování potřebné infrastruktury (přístřešky, stojany, B+R – kapacitní úschovny kol u železničních stanic a stanic metra, na náplavce a na dalších vhodných místech).

Chci zaparkovat
Parkování je v celé Praze, tedy nejen v Praze 5, obecný problém. Při relativním blahobytu přibývá aut a parkovacích míst je nedostatek. Zavedení parkovacích placených zón, jak jsou celopražsky nastaveny, není ideální, ale i tak ve většině lokalit pomohlo. Ve spolupráci s HMP chceme prosadit úpravu celopražského systému tak, aby občan mohl zaparkovat nejen doma před domem, ale i v jiné městské části, kam autem potřebuje dojíždět (zaměstnání, rodiče apod.) 

Praha 5 se dále potýká s každodenním odstavováním vozů těch, kteří přijíždějí do Prahy z venku. Podporujeme snahy HMP o budování P+R parkovišť pro návštěvníky Prahy a ty, co do Prahy dojíždějí za prací. Nová kapacitní P+R parkoviště patří zejména na okraj hlavního města nebo na páteřní dopravní tahy, vč. železničních za hranicí Prahy.