Ing. Petr Malík

Funkce: dopravní inženýr, 55 let

Garant: Doprava

Jsem rodilým Pražákem, vystudoval jsem Vysokou  školu dopravní. Od roku 1993 pracuji na různých pozicích v MHD, nyní v pražské integrované dopravě. Doprava není jen mým zaměstnáním, ale i koníčkem. Od roku 2016 jsem s krátkou přestávkou členem komise dopravní a poté i dopravního výboru Prahy 5. Doprava je krví celé aglomerace a její dobré fungování je nezbytné pro kvalitní život. Třetí dekáda 21. století přináší velký zlom. Po letech, kdy v ulicích vládly dopravní prostředky se spalovacími motory, nastupuje elektrický pohon. Už před druhou světovou válkou byla Praha 5 ideální pro zavádění trolejbusů, a tak by i v současnosti měla být naše městská část místem pro návrat této ideje v podobě elektrobusů. Stejný trend sledujeme i v individuální dopravě, a vybudování kvalitní infrastruktury je proto prioritou.

Zpět na náš tým