Program

Program / Dostupné bydlení

Dostupné bydlení

Dostupné bydlení

Garanti Tomáš Homola     Jitka Černá

Privatizace bytů v Praze 5 skončila. Většina nájemců obecních bytů si odkoupila své byty do vlastnictví a městské části zbylo pouze několik stovek bytů, a to zejména v domech, které do privatizace zařazeny nebyly. Nepodporujeme další rozprodej bytového fondu městské části. 

Do Prahy se trvale stěhuje velké množství nových obyvatel. Hlavní město (MHMP a IPR) předpokládá, že do roku 2050 v Praze přibude dalších 400 tisíc obyvatel. To má dopad i do potřeb Prahy 5. Dle zpracované demografické studie lze předpokládat zvýšení počtu obyvatel do roku 2030 až na 100 tisíc. S všeobecným nedostatkem bytů se tak ukazuje potřeba výstavby nových nájemních bytů, jejichž vybudování musí Praha 5 podporovat.

Podporujeme proto tvorbu bytového fondu pro Pražany = chceme uspokojovat především bytovou potřebu současných obyvatel Prahy 5 a Prahy. Chceme také budovat byty pro preferované profese, které město pro svůj chod nezbytně potřebuje získat a udržet. 

Připravili jsme první projekt družstevního dostupného bydlení v Praze, který bude realizován ve spolupráci s HMP, ve kterém by mělo být vybudováno až 260 družstevních bytů v Radlické ulici. Současně jsme zajistili přípravu druhého podobného projektu s cca 40 družstevními byty v ulici Nad Koulkou, který je ke konečnému schválení zpracován pro novou politickou reprezentaci. Je důležité nestavět jen malometrážní byty, ale umožnit i rodinné bydlení v cenově dostupných prostorově úsporných bytech 3+kk a 4+kk, které dispozičně umožňují dlouhodobé bydlení pro rodiny s dětmi.