Bc. Jitka Černá

Funkce: produkční v Národním muzeu, PR asistentka poslankyně, 24 let 

GarantPříjemné místo pro život v každém věkuDostupné bydlení

Vystudovala Filozofickou fakultu UK obor Andragogika a personální řízení, pokračuje ve studiu Veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních  věd  UK. Věnuje se organizaci vzdělávacích projektů pro studenty. Do komunální politiky se zapojila, protože chce, aby byla Praha 5 místem, které je přívětivé pro rodiny s dětmi. K tomu je potřeba dostupné nájemní bydlení, ale i architektonické úpravy veřejného prostoru. Je aktivní v odborných komisích pro lidská práva a rovné příležitosti. Působí také v mládežnické organizaci mSTAN, kde se zaměřuje  na  podporu  mladých  političek.  Dlouhodobě  ji zajímá téma rovnosti mužů  a žen na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života. STAN je pro ni stranou, jíž záleží na rozvoji měst a obcí, moderním vzdělávání a rovných příležitostech, včetně manželství pro všechny.

Zpět na náš tým