Program

Program / Příjemné místo pro život v každém věku

Příjemné místo pro život v každém věku

Příjemné místo pro život v každém věku

Garanti:  Jitka Černá  Jan Dobeš

Praha 5 přátelská k rodinám a dětem

Chceme, aby byla Praha 5 kvalitním místem pro rodiny a děti. V současné době se potýkáme s nedostatkem míst ve školkách a školách, a pracujeme na rozšiřování kapacit. Školky a školy v místě bydliště jsou důležité nejen pro vytváření města krátkých vzdáleností, ale zároveň pomáhají rodičům lépe slaďovat rodinný a pracovní život. Podporujeme také vznik dětských skupin na Praze 5, především v blízkosti office center. Díky dostatku míst ve školkách se mohou pečující rodiče vracet dříve do práce, pokud si to přejí, a tím dochází ke zmenšování platových rozdílů mezi partnery. Chceme, aby byl veřejný prostor na Praze 5 přístupný pro všechny. K tomu je zapotřebí odstranit fyzické bariéry například v dopravě, jako jsou vyvýšené nástupní plochy či nedostatečně široké tramvajové ostrůvky.

Horizontální čára

Podpora optimálního nastavení osobního, rodinného a pracovního života

Pro podporu slaďování pracovního a rodinného života podporujeme další rozšíření kapacit dětské skupiny fungující s podporou MČ Praha 5. Pro mladé rodiče (a nejen pro ně) chceme vytvořit atraktivní nabídku flexibilních forem pracovních úvazků (zkrácené pracovní úvazky, konta pracovní doby, sdílená pracovní místa, job-rotation, mentoringové programy).

Chceme se aktivně starat o dlouhodobě dobrou pracovní schopnost zaměstnanců MČ Praha 5 a všech příspěvkových organizací městské části, protože spokojený zaměstnanec úřadu je klíčem pro kvalitní a otevřený úřad směrem k občanům Prahy 5. 

Podpora volného času pro děti a mladistvé

Podpoříme vznik mobilního nízkoprahového klubu pro děti a mládež, který bude moci nabízet své služby, informace a podporu v lokalitách MČ Praha 5.