Mgr. Jan Dobeš

Funkce: psycholog, poradce a lektor pracovní schopnosti, 45 let

GarantPříjemné místo pro život v každém věkuSenioři a sociální péče

Narodil se v Praze 6, ale dětství prožil v Ostrově nad Ohří v Karlovarském kraji. Do Prahy se vrátil s nástupem do základní školy,  dospívání  prožil na Žižkově.  Od roku 2017 žije s rodinou v Praze 5 – Košířích. Vystudoval psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2001 působí  v sociálních a zdravotních službách, kde pracuje s lidmi, kteří se octli v sociálním vyloučení či v bytové nouzi,  a také s osobami  z etnických  minorit.  Podílel  se také na projektech  a aktivitách  přinášejících  do České republiky model housing first pro dostupné bydlení. Aktuálně pracuje jako psychoterapeut v Psychosomatickém centru Praha, v Základní škole  TGM v Praze  7 je školním  psychologem a zabývá se zaváděním konceptu age managementu do firem. Je členem Sociální a zdravotní komise Prahy 5.