Program

Program / Senioři a sociální péče

Senioři a sociální péče

Senioři a sociální péče

Garanti:  Jan Dobeš

Městská část Praha 5 patří mezi největší městské části v Praze. Seniorů přibývá a my pro ně chceme zajišťovat podmínky pro důstojné stáří. Po 9 letech od zrodu myšlenky jsme vybudovali Dům s pečovatelskou službou v Raudnitzově domě, kde vzniklo 22 bytů pro seniory, 2 pro učitele a byt pro správce. Raudnitzův dům byl po rekonstrukci slavnostně otevřen 14. 1. 2022. Zahájili jsme výstavbu dalšího domu pro seniory v pavilonu vedle Raudnitzova domu. Je připraven projekt třetího domu pro seniory v Motole na Poštovce.

V sociální oblasti budeme stejně jako v tomto volebním období podporovat vyvážený mix terénních, domácích, ambulantních i pobytových služeb pro občany Prahy 5, respektujeme odlišné potřeby a možnosti nejen osob vyžadující sociální pomoc a služby, ale taktéž nezapomínáme na podporu kvalitního života jejich blízkých.

Horizontální čára

Cesta ke zdravé Praze 5 je podpora prevence, osvěty a zodpovědného přístupu k svému životu i společnému prostředí městské části. 

Chceme proto zřídit v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci poradenské a asistenční služby pro veřejnost, vznik asistenčních technologií pro „chytré sociální služby“ pro 21 století. 

Pro osoby sociálně znevýhodněné, osoby se zdravotním handicapem, seniory nabídneme služby Tele-care pohotovost (SOS volání) a Tele-personal (individuální nastavená nabídka on-line sociálních služeb pro klienta).

Chceme opětovně podpořit realizaci projektu Oáza v areálu ústavu Palata na území Prahy 5, pro osoby trpící syndromem středně těžké a těžké formy demence. 

Plán pro aktivní život seniorů i jejich blízkých je nabídka domácí péče, dostupných ambulantních služeb i dostatečných kapacit pobytových služeb pro osoby, kde se péče stává celodenní potřebou, rodina seniora je extrémně přetížena a kvalita života se zhoršuje osobě samotné i pečujícím. 

Chceme podpořit projekty dostupného bydlení na území MČ Praha 5 pro občany s duševním/psychickým onemocněním s dostatečnou pečovatelskou asistencí a spolupráci s organizacemi nabízejícími služby pro tyto občany.