Program

Program / Územní rozvoj

Územní rozvoj

Územní rozvoj

Garanti: Zuzana Hamanová Zuzana Hamanová 

Smysluplný územní rozvoj je znakem dobrého fungování zdravého městského organismu. Ve městě, jako je Praha, mají vznikat nové zajímavé stavby a také se mají stavět nové byty. 

S velkým nasazením se staráme a budeme starat o pokračující územní rozvoj ve dvou transformačních územích (v Praze 5 jižní Smíchov a radlické údolí – Waltrovka) a jednom rozvojovém území Prahy 5 (konec sídliště Barrandov). Ve všech třech zmiňovaných územích probíhají rychlé změny a Praha 5 je z hlediska stavebního rozvoje na předních příčkách v rámci Prahy. Chceme i nadále vytvářet „město krátkých vzdáleností“ s vyváženou strukturou bydlení, služeb, pracovních příležitostí i rekreace a sportu. Ve Smíchov City budujeme novou školu, která by měla být v příštím volebním období postavena. Ke škole chceme přivést páteřní cyklostezku A3 z Prahy 10 a 2 přes Železniční most dále na západ. Na Waltrovce jsme získali pro městskou část školku a vyjednali jsme pozemek pro novou školu, kde připravujeme projekt. Další studii základní školy jsme připravili v lokalitě Cibulek, naváže na ni projekt a výstavba v systému Design and Build. Dostavba sídliště Barrandov dostala konkrétní obrysy, pokračuje výstavba podle schválené studie a chceme se v následujícím období více zaměřit na Okružní park.

 

Metropolitní plán po 4 letech postoupil do další fáze projednání, zájmy městské části hájíme v dalších stovkách připomínek. V návrhu plánu chráníme zachování luční nivy Motolského potoka. V lokalitě jsme iniciovali vznik krajinářského parku Motolka, účastníme se jeho projektové přípravy. Prioritou je pro nás i zachování sportovních ploch na Císařce.

V územním rozvoji budeme pokračovat na rozpracovaných podnětech i dalších podnětech ze studie motolského údolí – park Motolka, Košířská vozovna, Buďánka, lávka Mrázovka – Sacre Coeur, odkrytí Motolského potoka. 

I nadále budeme hájit stabilizovaná území před necitlivou výstavbou. Zpřísnili jsme nastavená Pravidla městské části, která definují, jaké objemy odpovídají charakteru území. Stabilizovaná území dle stávajícího územního plánu a z nich pak především rezidenční vilové čtvrti považujeme za území, kde je možné pouze „zachování, doplnění a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“, přesně dle citace zákona. Na naplnění této věty chceme dohlížet a usměrňovat případnou výstavbu tak, aby svým charakterem, měřítkem i strukturou odpovídala okolí. V této souvislosti jsme také iniciovali podnět a následně práci na rozšíření městské památkové zóny Smíchov, tak, aby více chránila hodnotnou vilovou zástavbu.