Ing. arch. Zuzana Hamanová

Funkce: architektka, zastupitelka Prahy 5, 60 let 

Garant: Územní rozvoj

Pražská rodačka, od roku 1986 žije v Praze 5. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT, má  přes  30 let projekční  praxe. Na radnici Prahy 5 nejdříve externě působila v letech 2011 – 2014 v Komisi územního rozvoje, od roku 2014 je zastupitelkou. Jako  uvolněná  zastupitelka  vede pět let Výbor pro územní  rozvoj, dále je členkou Výboru životního prostředí a Komise kulturní a obnovy  památek. Coby architektka se při své práci  zblízka  setkávala  s nejrůznějším  prostředím,  ve kterém se odehrává lidský život, a právě to jsou podle ní zkušenosti, které lze v komunální politice dobře uplatnit. Díky své profesi spolupracuje  i na  přípravě a realizaci  investic  městské části. V dětství prošla skautingem, jehož hodnoty ji trvale motivují.  Má ráda  přírodu,  turistiku,  lyžování. Ráda cestuje a poznává cizí země a města.

 

Zuzana Hamanová