Program

Program / Životní prostředí

Životní prostředí

Životní prostředí

Garanti: František Gemperle František Gemperle

Praha 5 má na svém území vysoký podíl zeleně a řadu jedinečných přírodních lokalit. Ochrana zelených funkčních ploch dle územního plánu, přírodních parků, přírodních rezervací a dalších cenných území je pro nás zásadní, v územním rozvoji pak také ochrana zelených horizontů krajiny Prahy 5.

Uplynulé čtyři roky jen zvýšily naléhavost péče o klima ve městě. Ve všech záměrech, které sledujeme, a ve všech investicích, které připravujeme, dbáme a dále budeme dbát na udržitelný vztah k přírodě. Jedná se o dostatek zeleně a její rozšiřování, zadržování vody v městské krajině – zelené střechy, využití šedé a dešťové vody, rozšiřování vodních ploch, drobné vodní prvky v městském parteru. Podporujeme udržitelné zdroje energie.

Pečujeme o prostor řeky Vltavy. Aktivně bojujeme proti vzniku druhé plavební komory u Dětského ostrova, která by způsobila větší zatížení provozem lodí a likvidaci rekreačního využití střední hladiny mezi jezy a ostrovy. Iniciovali jsmepodání žaloby k soudu, podařilo se nám napadnout a následně i zrušit poněkud nepochopitelné stanovisko památkářů, a stále věříme v dobrý výsledek ve prospěch všech obyvatel Prahy, nejen Prahy 5. Při budování městské infrastruktury budeme hledat chytrá řešení, která jsou úsporná a šetrná k přírodě.

Zahájili jsme rekonstrukci parku v lokalitě Na Pláni. Připravujeme rekonstrukci dalšího parku Kavalírka, řešíme studii parku Motolka a konkrétní způsob odkrytí Motolského potoka v lokalitě Buďánek.